Poortwachters 10

Door mijn onbekendheid met de ins en outs van andere kerkgenootschappen was ik stomverbaasd dat ik bij de ingang naar de Protestante begraafplaats in ons dorp deze engelen als poortwachters zag zitten. Ik zag ook, dat ze er niet altijd gezeten hebben, Er was altijd alleen een stalen ornament bovenop de pijlers waar het hek aan vastzit.

Ik ken engelen vanuit mijn katholieke achtergrond, maar verder niet. Ik ging eens zoeken op internet en vond in een artikel op Refoweb.nl een tekst, waarmee het verschil van opvatting duidelijk wordt:

De Bijbel biedt ons niet een speciale engelenleer, maar engelen zijn dus wel nadrukkelijk in de Heilige Schrift aanwezig. Ze zijn krachtige helden, heerlijke geesten, hemelse zangers, die door God werden en worden (!) ingezet op buitengewone momenten in de heilsgeschiedenis. Engelen zijn er ook ter wille van Gods Kerk, om haar te dienen. Het is dan ook dwaasheid, niet naar de Schrift, als we engelen vereren of zelfs tot hen bidden. Dan vereren we schepselen. Engelen zijn er juist mede om de gelovigen ten dienste te zijn. Niet engelen zijn de bewerkers van het heil, maar zij zijn er tot lof van de grote heilbrenger Jezus Christus. God wil engelen gebruiken in Zijn dienst. Zij strijden voor God en de gelovigen.

Wel logisch dat engelen een rol spelen in het Protestante geloof, want in menig Bijbelverhaal komen engelen voor. In de katholieke kerk worden engelen meer vereerd. In de Protestante kerk zijn het dienaars. Vandaar dat ze in ons dorp poortwachters geworden zijn.  

Poortwachters 8

Midden in de Beemster staat een grote boerderij, De Eenhoorn.  Dit rijksmonument is gesticht in de Gouden Eeuw (anno 1682) door een vermogende koopman als buitenverblijf annex pachtboerderij. De eigenaar verbleef in de zomer in het stadse voorhuis terwijl de pachtboer het achterhuis met de stallen bestierde.De rijkdom straalt er nog steeds vanaf. Je ziet het zelfs aan de poort bij de ingang. Daar hebben ze dubbele wachters neergezet. De ene is weliswaar een bloemenvaas, maar dat zou voor andere poorten al genoeg zijn. Hier staat er nog eens rechts een koe en links een paard naast.

Poortwachters 7

De Beemster heeft een rijk verleden, stammend uit de Gouden Eeuw. Na de drooglegging van het meer zagen een heleboel rijke heren uit de stad hun kans schoon om een mooi buiten neer te zetten in de polder. De poortwachters die ik hier heb gefotografeerd danken hun bestaan aan die vroegere geschiedenis, maar ze zijn vrij nieuw. Ze staan langs de Volgerweg en zijn de toegang poort tot het Beemster Arboretum sinds 2012. Maar het is aan het echtpaar Hans Völlmar en Jetske Straatsma  te danken, die uit eigen middelen deze enorme poort hebben laten nabouwen, die oorspronkelijk hoorde bij het Buiten Zwaansvliet. Op een iets andere plek dan het origineel, want daar ligt nu een snelweg. De beelden zijn de allegorische figuren Fortuna (lot) en Prudentia (voorzichtigheid-verstandigheid – wijsheid).

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zijn replica’s. In de tuin van het rijksmuseum in Amsterdam staan de originele beelden, die destijds voor de sloop zijn behoed. Het hele verhaal over de geschiedenis is hier na te lezen.

Poortwachter 1

p1010024Ik start een nieuwe serie. Ik noem het poortwachters. Dat houdt in dat ik ornamenten, standbeelden, of wat voor vorm het dan ook aanneemt, verzamel van dingen die als een soort  afbakening of poort bij het eigen terrein van mensen staan. Bij de ingang van het Wertheimplantsoen staan een paar heel indrukwekkende sfynxen, mèt lamp. Daar dacht ik maar mee te beginnen vandaag.p1010023-001